IKAT Colección | CS by Baldaquino

IKAT

Lenguaje del color, caricia de sus texturas, rotunda elegancia atemporal.

Colours language, caress of it´s textures, resounding timeless elegance.

IKAT ROJA

SAVONA ROJA

IKAT ROMBO

IKAT RAYA

VANE GRIS

SARGA

PRODIYI

VILME 1/5